Co to jest PIM

30 października 2018 4min.

Co to jest PIM, czyli jak zarządzać informacją produktową

Zarządzanie informacją produktową jest zagadnieniem coraz częściej dotykającym przedsiębiorstwa operujące w branży internetowej. Klienci oczekują coraz większej ilości informacji do podjęcia decyzji zakupowej. To wymusza inwestycję w rozbudowaną informację produktową, a firmy, które ponoszą ten nakład, budują swoją przewagę konkurencyjną.

Zawartość artykułu:

 1. Co to jest PIM?
 2. Czy potrzebujesz dodatkowych narzędzi?
 3. PIM – co to jest? Podsumowanie

Wdrażając strategię omnichannel, powinieneś pamiętać, żeby informacja produktowa była spójna pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży. To, w przypadku braku centralnego sposobu zarządzania, generuje dodatkowe koszty walidacji oferty.

Jak zatem efektywnie zarządzać skomplikowaną ofertą produktową? Z pomocą przychodzą rozwiązania klasy PIM.

Co to jest PIM?

PIM (ang. Product Information Management) to narzędzia wspierające proces zarządzania informacją produktową. O rozwiązaniu możemy myśleć w dwóch kategoriach:

 • repozytorium informacji produktowej,
 • narzędzia do zarządzania danymi.

Część pierwsza oznacza tyle, że w PIM znajdują się informacje o produkcie kluczowe dla biznesu:

 • podstawowe dane (nazwa, opis, SKU, tytuł, etc.),
 • (zesłownikowane) cechy produktu,
 • media produktowe (obrazki, filmy),
 • załączniki do produktu,
 • kategoryzacja,
 • relacje między produktami.

Warto dodać, że informacje przechowywane są w wielu językach, co ułatwia tłumaczenia danych.

Schemat PIM
Co to jest PIM

Część związana z zarządzaniem to zestaw funkcjonalności, który zapewniają wygodną edycję i wprowadzanie danych produktowych. To również mechanizmy uprawnień i procesów (ang. Workflow), umożliwiające decydowanie o dostępie użytkowników do poszczególnych funkcjonalności, a także kontrolę nad publikacją zmian w zewnętrznych systemach.

Jakie efekty daje wdrożenie PIM?

Centralne zarządzanie informacją produktową

Najczęstszym problemem, z którym spotykam się podczas rozmów z firmami, jest brak efektywnego zarządzania produktami. Sytuacja, w której firma do prowadzenia biznesu używa kilku rozwiązań informatycznych, doprowadza do momentu, gdy trudno zdecydować się na sposób zarządzania produktami. Często prowadzi to do jednej z dwóch poniższych sytuacji:

 • informacja produktowa jest częściowo powielana w wielu systemach;
 • wprowadzane są mało efektywne „protezy” w postaci arkuszy kalkulacyjnych z informacjami lub podobnych.

Zwyczajnie trudno się w tym połapać, przez co zwiększają się koszty obsługi i wydłuża czas od rozpoczęcia prac do publikacji wyników.

Łatwość integracji

Integracja informacji produktowych przebiega na dwóch płaszczyznach:

 • z repozytorium do kanałów zewnętrznych,
 • od dostawców do repozytorium.

Dzięki centralizacji zarządzania informacją produktową importowanie i eksportowaniedanych staje się dużo łatwiejsze, bo obejmuje spójne mechanizmy — łatwiej posiadać nad nimi kontrolę.

Wdrożenia PIM

Warto zauważyć, że takie podejście powoduje też możliwość „translacji danych” od dostawców. Jeżeli odpowiednio zbudujemy importowanie informacji z innych systemów, produkty otrzymają zmapowane atrybuty i trafią do odpowiedniej kategorii, upraszczając późniejsze prace.

Czy potrzebujesz dodatkowych narzędzi?

Mimo że mówię o PIM w samych superlatywach, niekoniecznie wszystkie organizacje wymagają wdrożenia takiego rozwiązania. Warto najpierw zadać sobie pytania:

 • Czy posiadasz w ofercie dużo indeksów produktowych?
 • Czy informacje o Twoich produktach są rozbudowane?
 • Czy informacje produktowe publikujesz w więcej niż jednym kanale?
 • Z ilu źródeł pobierasz informacje o produktach?
 • Czy proces publikacji produktu jest długi i kosztowny?
 • Czy potrzebujesz zaawansowanej kontroli dostępu do zarządzania informacją produktową?
 • Czy dane produktowe muszą być tłumaczone na większą ilość języków?

PIM – co to jest? Podsumowanie

Zarządzanie informacją produktową, w zależności od sytuacji w Twojej firmie, może być czynnością prostą lub bardzo skomplikowaną. W tym drugim przypadku warto wziąć pod uwagę wdrożenie PIM. W efekcie możesz zaoszczędzić pieniądze, przyspieszyć proces publikacji produktu, a także utrzymać kontrolę nad spójnością danych pomiędzy kanałami.