Zespół projektowy ecommerce

28 października 2016 5min.

Optymalizacja zespołu projektowego w e-Commerce

Na rynku panuje przekonanie, że do wejścia w sprzedaż on-line wystarczy dwuosobowy zespół projektowy – struktura grafik+programista (względnie ci drudzy w liczbie mnogiej). Jest to niejako pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl „sklep ma ładnie wyglądać i działać”.

Zawartość artykułu:

 1. Zespół projektowy – struktura i role
 2. Czy to generuje nadmierne koszty?
 3. Podsumowanie

Okazuję się jednak, że o ile przy mniejszych wdrożeniach taki zespół się sprawdzi, o tyle przy poważnych inwestycjach jest nie tylko niewystarczający, ale w dłuższej perspektywie też nieoptymalny ze względu na koszta. W mojej ocenie to właśnie ten aspekt powoduje frustrację, gdy projekt „rodzi się w bólach”, pochłania mnóstwo kapitału, a ostatecznie wcale nie jest taki przełomowy, jak był w głowach interesariuszy.

Zanim zabierzesz się za realizację swojej strategii, zobacz, jakie kompetencje należy wziąć pod uwagę przy budowaniu zespołu, który będzie ją realizował.

Zespół projektowy – struktura i role

Przyjrzyjmy się jakie dodatkowe kompetencje (poza „ładne” i „działa”) są wykorzystywane w projektach. Posłużę się przy tym nazewnictwem, które sami stosujemy:

 • Project manager – jego głównym obowiązkiem jest całościowe zarządzanie projektem: przydzielanie zasobów, monitorowanie postępu, terminów, ryzyka, planowanie prac, etc. Stanowi też ważne ogniwo w komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą;
 • Strateg e-Commerce – dysponuje wiedzą o rynku docelowym projektu, modelowym profilu konsumenta, procesie sprzedażowym, konkurencji i trendach w branży;
 • Analityk biznesowy – stanowi pomost pomiędzy wymaganiami biznesowymi a rzeczywistą realizacją na etapie technicznym. Zbiera i dokumentuje potrzeby biznesowe, potrafi je w jednoznaczny sposób opisać, a także monitoruje zgodność prac z ustaleniami;
 • UX designer – odpowiada za prototypowanie projektu. Zna przy tym dobre praktyki z zakresu użyteczności, optymalizując w ten sposób funkcjonalności aplikacji;
 • Grafik – nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć: grafik stanowi istotny filar, jeżeli chodzi o wygląd końcowy projektu;
 • Lider / technologiczny – taka osoba jest częścią zespołu technicznego, ale dysponuje całościową wiedzą na temat technologii wykorzystanych w projekcie. Potrafi zidentyfikować i opisać środowisko uruchomieniowe i wdrożeniowe, a także architekturę i procesy po stronie klienta;
 • Programista – tu znów pominę wyjaśnienie roli, natomiast:

Ważna uwaga

Przy obecnym rozwoju technologii rozróżnienie na płaszczyźnie języków programowania nie jest już wystarczające do opisu pożądanych kompetencji. Coraz częściej mówi się o programistach backend, frontend, bazodanowych, mean stack developerach itd. Kiedyś poświęcę na to osobny artykuł, na tę chwilę wystarczy Ci wiedza, że jeśli do Twojego projektu wystarczy jeden programista, to najprawdopodobniej projekt nie jest zbyt skomplikowany;

 • Tester – niezwykle ważny w cyklu życia projektu. Wynika to z faktu, że programistom trudno testować własne rozwiązania. Obiektywna weryfikacja jest kluczowa dla osiągnięcia oczekiwanego poziomu jakości. Do tego dochodzą testy automatyczne, za projektowanie których tester również odpowiada.

Czy to generuje nadmierne koszty?

Skorzystam z prawa nagłówków Betteridge’a – nie! Już na wstępie wspomniałem, że dywersyfikacja ról jest optymalizacją kosztów w długoterminowej perspektywie cyklu życia projektu. Oczywiście zaangażowanie zasobu wiąże się z kosztem, ale spójrz, co się dzieje, gdy brakuje poszczególnych ról:

 • Project manager – brak project managera może skutkować niepełnym nadzorem nad kluczowymi aspektami projektu. Szczególnie cierpi na tym bieżąca komunikacja pomiędzy zespołem a interesariuszami, co generuje dodatkowe ryzyko związane ze zmianami, których można było uniknąć;
 • Strateg e-Commerce – jeśli dobrze nie rozpoznasz środowiska, w którym będziesz prowadził sprzedaż, a także nie zidentyfikujesz i nie wzmocnisz swoich przewag konkurencyjnych, masz nikłe szanse na powodzenie w sprzedaży. Świetnie sprawdzi się tu powiedzenie „If you don’t know where you are going, every road will get you nowhere.”;
 • Analityk biznesowy – jednym z częstszych problemów projektowych są nieopisane prace. Prowadzi to do wielu nieporozumień, co skutkuje kolejnymi iteracjami w fazie realizacji. Fizycznie nie masz szans stać nad każdym członkiem zespołu i mówić mu co ma robić. Analityk rozwiązuje ten problem;
 • UX designer – użyteczność jest jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Jej brak jest szczególnie zauważalny przy statystykach na przykład porzuconych koszyków. Oczywiście na błędach też warto się uczyć, natomiast od początku projektu powinieneś stosować dobre praktyki;
 • Lider technologiczny – brak jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie technologią w projekcie podnosi ryzyko powstania długu technologicznego;
 • Tester – tak jak wspomniałem, programistom ciężko testuje się własne rozwiązania. Peer review nie zawsze jest remedium, bo zazwyczaj nadal brakuje w nim spojrzenia biznesowego. Dlatego brak obiektywnego testera skutkuje błędami, których poprawianie może często stać się główną osią operacyjną w projekcie.

Podsumowanie

Wyraźnie widać, że braki kompetencyjne w kadrze projektowej mogą spowodować wzrost dodatkowych kosztów. Łączą się z tym:

 • braki w komunikacji,
 • zbyt późno wychwycone błędy,
 • niedostatecznie opisane prace.

Żeby temu zapobiec, należy uzbroić zespół w takie role, które usprawnią poszczególne fazy projektu. Zwróć uwagę, że zespół projektowy jest dobrem wspólnym klienta i dostawcy, w związku z czym celowo nie opisałem, po czyjej stronie powinna leżeć dana kompetencja. Jest to bardzo indywidualna sprawa, część ról możesz na pewno pokryć własnymi zasobami.