Aliasy Linux

11 lipca 2017 2min.

Aliasy – komendy użytkownika Linux

Alias jest to zapisana komenda, która może skrócić nam pracę w terminalu. Zapisując często wykonywaną komendę jako alias, czyli jego krótszą, łatwą do zapamiętania wersję, która będzie wykonywać to samo zadanie w terminalu systemu Linuksowego.

Zawartość artykułu:

  1. Zarządzanie w terminalu
  2. Aliasy w pliku

Zarządzanie w terminalu

W terminalu możemy stworzyć swój alias za pomocą komendy:

Alias NAZWA = „KOMENDA";

Czyli np. jeżeli chcemy stworzyć alias który pobierze zmiany wykonane na repozytorium git możemy stworzyć alias o nazwie pull. Wykonujemy: alias pull=”git pull origin master. W tym momencie zawsze po wpisaniu pull wykona się całe polecenie git pull origin master. Aby przeglądnąć wszystkie stworzone aliasy wykonujemy polecenie alias. Możemy również z poziomu terminala usunąć konkretny alias za pomocą polecenia unalias NAZWA, czyli np. unalias pull. Utworzone aliasy w terminalu są dostępne do momentu wylogowania użytkownika, bądź zresetowania maszyny.

Aliasy w pliku

Można zapisać aliasy na stałe, wykorzystując do tego odpowiedni plik. Mianowicie /home/USER/.bashrc. Zapisujemy tam aliasy w taki sam sposób jak komendy w terminalu – z tą różnicą, że tutaj zostaną na stałe.